Isinulat para lamang sa’yo

Ikaw ang umpisa ng talata. Sayo iikot ang sulating ito. Susubukan kong paghalu-haluin ang mga salita, susubukang kuhain ang atensyon mo. Hindi ko alam kung ano ang magiging huling salita, pero sana’y makarating ka roon. 

Kumusta ka naman? Ano ba ang dahilan kung bakit taon na ang dumaan mula noong huli nating pagkikita? Hindi pa rin ba ako sapat? Ano bang kulang sa akin? May nagawa ba akong mali? ‘Wag kang mag-alala hindi sa tandang pananong matatapos ang sulating ito.

Hindi ako umaasang magkakaron ni isang sagot, kaya’t narito ang mga pakiusap ko. Pakinggan mo naman ako. Isipin mo naman ako. Magkita naman tayo. Mag-usap naman tayo. 

Susundan ko ng tuldok lahat ng pangungusap at pakiusap, ayaw ko mang tumigil kahit sandali. Sana alam mong mas ayaw kong marindi ka sa mga katanungan at ayaw kong maumay ka sa mga pakiusap. Kaya kahit hindi ko gustong sundan ng tuldok ang huling salita, kinakailangan kong lagyan dahil ayaw kong mapagod ka.

May lilinawin lang ako bago ko tapusin ang inumpisahan ko. Itong sulatin lang na ito ang bibigyan ng tanong at lalagyan ng tuldok dahil ito lang naman ang nag-umpisa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s